Không vào hang cọp sao bắt được cọp – Đích đến 3
00:05 – Đích đến 2 – Đánh bại Hilichurl kỳ lạ
03:46 – Location Hilichurl 1
03:50 – Đánh bại Hilichurl kỳ lạ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
😍THANKS FOR WATCHING THE VIDEO SUBSCRIBER:
👥 Join your community at:
FanPage Game:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Web:

All Chest – Tìm Tất Cả Rương:

World Quest – Nhiệm Vụ Thế Giới:

Guide – Hướng Dẫn:

Event – Sự Kiện:

Story – Nhiệm Vụ Chính:

Hiden Content – Nội Dung Ẩn:

Domain – Khám Phá Bí Cảnh:

Item – Nguyên Liệu:

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#huongdangame_genshin_event #huongdangame_genshin #huongdangame #genshinimpact

Nguồn: https://hoathiencot.vn

Xem thêm : https://hoathiencot.vn/game-truyen-ky/gift-code/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *